Carbohydrates in elite sport: stability and innovations of usage

Authors: Aleksandr Dmitriev, Larisa Gunina
Chapter: Меdicine And Biology
Published in: 2019, 1
Keywords: elite sport, carbohydrates, daily requirement, immunotropic features, new carbohydrate sources, спорт вищих досягнень, вуглеводи, добова потреба, імунотропні властивості, нові джерела вуглеводів
Abstract:

Objective. To form modern ideas about carbohydrates as macronutrients with a diverse function in the athlete's body.
Methods. Analysis and generalization of scientifi c and methodological literature data on the subject under study, as well as analysis of the results of reference databases.
Results. The review article provides a modern classifi cation of carbohydrates according to the criteria of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The article considers the eff ect of diff erent types of carbohydrates on the main metabolic processes and integral indices of the state of organs and systems during physical loads, highlights the role of carbohydrates in regulating the athlete's intestinal microbiome and provides recommendations on the real daily carbohydrate consumption in various sports events. Emphasis is placed on the fact that currently, skilled athletes specializing in various sports are defi cient in carbohydrates in the diet from 360% of the required daily consumption in rowing, kayaking and canoeing to 915% in handball. New types of carbohydrates (highly branched cyclic dextrin) that support the body immune function in the dynamics of the training process as well as positively aff ect the severity of stress responses mediated by training and competitive loads are described.
Conclusions. Therefore, carbohydrates are not only macronutrients, providing the overwhelming amount of energy entering the body, but also have an immunotropic, probiotic and regulatory function, which induces the need for correction of carbohydrate rations in the direction of increasing their average daily intake in accordance with recommendations of reputable expert organizations.
Аннотация:

Мета. Сформувати сучасні уявлення про вуглеводи як макронутрієнти з різноманітною функцією в організмі спортсмена.
Методи. Аналіз і узагальнення результатів науково-методичної літератури та реферативних баз даних з досліджуваного питання.
Результати. Найбільш значущим джерелом енергії, передусім, для всіх збудливих тканин (м’язової і нервової), є вуглеводи. В організм спортсмена вуглеводи надходять з продуктами харчування, у вигляді дієтичних (харчових) добавок в комплексі з протеїнами і/або жирами, а також у складі спортивних напоїв. У роботі представлено сучасну класифікацію вуглеводів, засновану на врахуванні розміру молекули, рівня полімеризації, типу зв’язку в молекулі та на характеристиці окремих мономерів. Розглянуто вплив різних типів вуглеводів на основні обмінні процеси й інтегральні показники організму при фізичних навантаженнях. Висвітлено роль вуглеводів в регуляції стану мікробіома кишечнику, а також дано рекомендації щодо добового споживання вуглеводів спортсменами. Рекомендації враховують важливий з наукової та практичної точок зору для поповнення балансу вуглеводів такий показник раціону спортсменів (регулярної дієти), як глікемічний індекс. Зроблено акцент на тому, що зараз кваліфіковані атлети відчувають дефіцит вуглеводів у раціоні від 360 до 915 %. Поповнення загальної потреби у вуглеводах у спортсменів має враховувати як базові показники (кількість протягом дня), так і забезпечення вуглеводами в процесі тренувань і змагань (швидка метаболічна оптимізація).
Висновок. Таким чином, вуглеводи не тільки є макронутриєнтами, котрі забезпечують переважну кількість енергії, що надходить в організм, а й мають імунотропну, пробіотичну і регуляторну функції, що викликає потребу корекції раціонів за вуглеводами в бік збільшення їх середньодобового споживання.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)