A new shoe desing in wrestling

Authors: Mahmut Acak, Mehmet Fatih Korkmaz, Celal Taşkiran, Suleyman Enes Karabulut, Serkan Duz, Ramazan Bayer
Chapter: Biomechanics
Published in: 2019, 1
Keywords: Wrestling, wrestling shoe, Pes planus, shoe design, flat feet, боротьба, взуття для боротьби, плоскостопість, дизайн взуття
Abstract:
Wrestling as a performance sport needs to be physically healthy and having well balance as well as physiological, psychological, technical, tactical, and basic motoric properties. The balance in wrestling is very important and the structure of the sole of the foot plays an important role in the balance of the wrestlers. It is seen that the wrestling shoes are not considered so much in terms of the degree to which athletes' health aff ects during the fi rst years when they were offi cially worn. The aim of the study was to examine the eff ectiveness of a new wrestling shoe design and prototype on the wrestlers. Dynamic foot motion analysis and detection of foot sensor with bluetooth sensor were used. 80 randomly selected wrestlers age 14 and 30 who were active and living in province of Malatya and Kahramanmaras were examened. It is known that the shoes used in wrestling sport are offi cially unchanged from the fi rst days until today. In these shoes, it was found that there is no heel elevation and orthopedic arch support. It is thought that this situation aff ects the prevelance of fl atfoot in wrestlers. For this reason, the redesign of wrestling shoes that have been used for more than 100 years is among the priority targets of protecting athletes' health. Therefore, it is expected that this new wrestling shoe to be designed will reduce the prevalence of fl at feet in wrestlers and improve the quality of life of individuals dealing with wrestling. Dynamic foot pressure analysis was made for the all wrestling shoes. Plantar pressure distribution of the fore and rearfoot was computed in dynamic conditions by means of force cells located on the insole. At the end of the analysis, it was only seen in the new designed wrestling shoe that body weight did not transferred through the arch region of the foot and follows the ideal transition route from back of the foot towards the front throughout the lateral side of the foot. At the end of analysis, the gait line and the center of pressure of the wrestlers were seen to be most ideal level in the new designed shoe. Thus, increasing the performance and success of the athletes are possible by using the most innovative products. The main aim of our future research is to design a new generation of wrestling shoe which provides the athlete with the highest athletic performance by allowing the human foot to act according to its anatomical structure with unique functionality.
Аннотация:
Боротьба як вид спорту висуває вимоги до наявності спортсмена фізичного здоров’я і гарного балансу тіла, а також таких факторів підготовленості, як фізіологічної, психологічної, технічної і тактичної. Баланс тіла в боротьбі дуже важливий, а структура підошви стопи грає важливу роль у рівновазі борців. Відомо, що взуття для боротьби не так важливо з точки зору ступеня впливу на здоров’я спортсменів, особливо в перші роки її носіння.
Мета. Вивчити ефективність нового дизайну і прототипу взуття для борців.
Методи. Динамічний аналіз руху стопи і виявлення датчика стопи за допомогою системи FWD2=SPORT. Вибірка складалася з 80 випадково вибраних борців 14-30 років, які вели активний спосіб життя проживали в провінції Малатья і Кахраманмарас.
Результати. Взуття, яке використовується в боротьбі, офіційно не змінювалося з перших днів використання. У цьому взутті відсутні підвищення для п’яти і ортопедична опорна арка. Вважається, що ця ситуація впливає на розвиток плоскостопості у борців. Модернізація спортивного взуття, яке використовувалося понад 100 років, є одним із пріоритетних завдань захисту здоров’я спортсменів. Отже, очікується, що нове борцівське взуття зменшить розвиток плоскостопості у борців і поліпшить якість життя людей, які займаються боротьбою. Динамічний аналіз тиску в ногах було зроблено для всіх борцівських черевиків. Розподіл подошвового тиску передньої і задньої частин стопи розраховували в динамічних умовах за допомогою силових осередків, розташованих на устілці. Наприкінці аналізу тільки в новому взутті для боротьби було видно, що вага тіла не передається через арочну область стопи і впливає у напрямку переходу від задньої частини стопи до передньої частини і по всій бічній стороні стопи. У процесі проведеного аналізу було запропоновано ідеальне взуття на основі центру тиску і лінії ходи у борців. Висновки. Підвищення продуктивності та успіху спортсменів можливо завдяки використанню інноваційних підходів. Основна мета наших майбутніх досліджень - розробка борцівською взуття нового покоління, яка забезпечує спортсмена високими спортивними характеристиками, дозволяючи нозі людини діяти відповідно до його анатомічної структурою.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)