Автори:
Розділ: Официальная Хроника
Видано у номері: 2016, 4
Ключові слова:
Abstract:

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)