Порядок рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ
«НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ» 

  1. Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі).
  2. Редакція використовує політику подвійного сліпого рецензування, коли рецензент не знає, хто автор статті, а автор не знає, хто рецензував статтю.
  3. Редакційна колегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
  4. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакційною колегією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.
  5. У разі наявності зауважень рецензента стаття повертається автору на доопрацювання.
  6. У разі відхилення статті від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.
  7. Статтю, не рекомендовану рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймають.
  8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації ухвалює редакційна колегія та вчена рада університету.
  9. Після ухвалення редакційною колегією рішення про допущення статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу «Наука в олимпийском спорте».

 

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)