Політика

Редакційна політика журналу
«Наука в олимпийском спорте»

Співзасновники журналу «Наука в олимпийском спорте» при формуванні редакційної політики враховували, що у світі існує багато наукових, науково-методичних та науково-практичних журналів тієї чи іншої вузької спрямованості (методика підготовки спортсменів, спортивна фізіологія, спортивна медицина, кінезіологія, педагогіка, історія спорту, економіка спорту, менеджмент та маркетинг у спорті та ін.). Тому політика  журналу «Наука в олимпийском спорте», на відміну від таких вузькоспеціалізованих періодичних видань, спрямована на всебічне комплексне висвітлення різних аспектів проблематики олімпійського спорта та олімпійського руху.  Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в олімпійському спорті, різні методичні розробки та досвід провідних фахівців-практиків, що публікуються в статтях журналу, редактори журналу намагаються інтегрувати в єдину цілісну систему знань.

У кожному номері публікуються статті провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з різних тематик, що дозволяє спеціалістам будь-якого профілю знайти в журналі те, що їм цікаво та корисно.

У той же час редакція журналу «Наука в олимпийском спорте» не публікує вузьконаправлені статті та дослідження сумнівного характеру, що можливо завдяки жорстким вимогам та ретельній фільтрації під час рецензування.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)