Етика

Редакційна етика

Журнал «Наука в олимпийском спорте» прагне до високого стандарту редакційної етики.

  1. Редакційна колегія притримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій.
  2. Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме чи опосередковане відношення до публікації статті чи даних, які в ній містяться, вирішуються у відповідності до  законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Представляючи статтю для публікації, автор (автори):

  1. Дають згоду на розміщення повного її тексту у відкритому доступі в мережі Інтернет;
  2. Погоджуються з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій.
  3. Зазначають чи є конфлікт інтересів з іншими науковцями з даної тематики.

Усі статті відкритого доступу розповсюджуються згідно Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License Лицензия Creative Commons, що дозволяє іншим особам переробляти, виправляти та брати статті за основу для використання з некомерційною метою. Нові твори мають розміщуватись з вказанням авторства та розповсюджуватись на некомерційній основі, ліцензування похідних на тих же умовах не обов’язково.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)