Показники гематологічного гомеостазу оцінки функціонального стану спортсменів

Автори: Лариса Гуніна, Ірина Рибіна, Лідія Котляренко
Розділ: Медицина И Биология
Видано у номері: 2020, 3
Ключові слова: elite sport, hematologic homeostasis, erythrocyte chain, blood oxygen transport function, aerobic endurance, training process control, спорт вищих досягнень, гематологічний гомеостаз, еритроцитарна ланка, кисень-транспортна функція крові, аеробна витривалість, контроль тренувального процесу
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2020.3_3


Мета. На основі аналізу даних сучасної літератури та узагальнення власних результатів когортних досліджень у спортсменів високої кваліфікації сформувати алгоритм оцінки показників гематологічного гомеостазу для контролю і управління тренувальним процесом.
Методи. Аналіз і синтез даних науково-методичної літератури; лабораторно-діагностичні, статистичні.
Результати. На основі аналізу даних літератури та результатів практичної роботи авторів сформований комплекс тих параметрів еритроцитарної ланки гематологічного гомеостазу, які можна використовувати в практиці спортивної підготовки для опосередкованої, через зміни кисень-транспортної функції крові, оцінки аеробної витривалості представників різних видів спорту, інформативного контролю і подальшого управління тренувальним процесом.
Висновок. Описаний комплекс показників еритроцитарної ланки гематологічного гомеостазу висвітлює практично всі сторони утворення еритроцитів та їх участі в процесі перенесення кисню, відображаючи зміни аеробної працездатності, а також може бути використаний для оцінки якості життя і поточного функціонального стану спортсменів.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)