Особливості методики тренувального процесу спринтера

Автори: Валерій Борзов
Розділ: Из Опыта Выдающихся Спортсменов
Видано у номері: 2020, 3
Ключові слова: methods, training process, sprinter, start, visual images, motion simulation, running technique, Методика, тренувальний процес, спринтер, старт, зорові образи, смислові установки, імітація рухів, техніка бігу
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2020.3_5


Мета. Узагальнити багаторічний власний досвід побудови тренувального процесу і запропонувати корисні рекомендації щодо вдосконалення різних сторін підготовленості спринтера.
Методи. Узагальнення власного досвіду підготовки, автоексперимент, методи статистичного аналізу.
Результати. У статті представлено інформацію щодо організації старту та стартових дій спринтера. Розглянуто особливості силової і швидкісної підготовки, методи розвитку спеціальної та швидкісної витривалості спринтера. Подано рекомендації, що стосуються використання балістичного режиму роботи м’язів і синхронізації рухів, а також стабілізації рухового навику спринтера. Наведено арсенал тренувальних впливів (засоби, методи і прийоми). Відображено досвід вдосконалення індивідуальної техніки бігу на короткі дистанції на основі імітації рухів деяких тварин, використання зорових образів. Також увагу приділено типовим помилкам у техніці бігу спринтера і методиці їх виправлення. Вказані провісники травм і перевантаження.

Література:

1. Борзов ВФ. Большой спринт во сне и наяву. Киев: Олимпийская литература; 2016. 192 с

Отримано: 20.10.2020

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)