Арбітражна угода у спортивному арбітражі

Автори: Сем Ношадха, Жанна Кушнір
Розділ: Социология, Экономика, Менеджмент
Видано у номері: 2020, 4
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2020.4_7

Мета. Розглянути необхідність укладення арбітражної угоди, що дозволяє звертатися для вирішення спортивних суперечок у міжнародний арбітражний суд. Методи. Метод «обґрунтованої теорії» дозволяє подолати розрив між теоретичними і емпіричними дослідженнями сучасних спортивних проблем, які потребують метадисциплінарного підходу для вирішення спортивних проблем суперечок в рамках арбітражної угоди. Результати. Сторонам договору, прямо або опосередковано пов’язаним зі спортивною діяльністю, необхідно розробити і узгодити спосіб (способи) вирішення спортивних суперечок. Для реалізації цієї мети сторонам необхідно укласти арбітражну угоду. Арбітражна угода визначає сферу вирішення спортивних суперечок, юрисдикцію спортивної арбітражної установи, а також обставини, які можуть вплинути на умови визнання і приведення у виконання рішень, винесених спортивними арбітражними судами. Висновок. Існує чотири типи арбітражних угод, і суди під час аналізу укладеного арбітражної угоди оцінюють її як «relatio perfecta» або «relation imperfecta». У більшості національних і міжнародних законів арбітражна угода визначається як «певне правовідношення». Таким чином, результат, який сторони арбітражної угоди очікують від звернення до спортивного арбітражного суду, заснований на двох доктринах - «позитивній» або «негативній».

Література

1. Noshadha S. Levels, Status and Categories of Sport Disputes [Internet]. Kyiv: XIII International Conference Youths and Olympic Movement These; 2020. p 37. [Accessed 2020 May 06]. Available from: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/molod_xiii_zbirnyk__0.pdf
2. Noshadha S, Kushnir Zh. Modern Sport and Dispute Resolution at the International Arena. Science in Olympic Sport; 2020. 64. [Accessed 2020 June 06]. DOI:10.32652/olympic2020.2_7
3. Roger B. Mithraism [Internet]. New York: Encyclopaedia Iranica; 2002. [Accessed 2020 May 06]. Available from: https://iranicaonline.org/articles/mithraism
4. Burkert W. Ancient Mystery Cults [Print]. New York: The American Journal of Philology: published by the Johns Hopkins University Press; 1989. pp 658-660. Volume 110; No 4. [Accessed 2020 May 08]. Available from: https://www.jstor.org/stable/295287?seq=1 DOI: 10.2307/295287
5. Muscarella WO. Jiroft [Internet]. New York: Encyclopaedia Iranica; 2012. [Accessed 2020 May 08]. Available from: https://iranicaonline.org/articles/jiroft-iii-general-survey-of-excavations
6. Potts DT. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge: Cambridge University Press; 2016. p 91. [Accessed 2020 May 08]. Available from: https://www.amazon.com/Archaeology-Elam-Formation-Transfor-mation-Cambridge/dp/1107476631
7. Joshua JM. Cuneiform [Internet]. Quebec: Ancient History Encyclopedia Foundation; 2018. [Accessed 2020 May 08]. Available from: https://www.ancient.eu/cuneiform/
8. Lamberg-Karlovsky C. C. & Sabloff A. Ancient Civilizations: The Near East and Mesoamerica [2 nd ed.]. Illinois: Waveland Press; 1995. [Accessed 2020 May 11]. Available from: https://www.amazon.com/Ancient-Civilizations-Near-East-Mesoamerica/dp/0881338346
9. Shotwell J. T. An introduction to the history of history. Cambridge: Cambridge University Press; 1922. [Accessed 2020 May 08]. Available from: http://malcat.uum.edu.my/kip/Record/um.u23/Details
10. Clauss M. The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2000. [Accessed 2020 May 08]. Available from: https://www.amazon.co.uk/Roman-Cult-Mithras-God-Mysteries/dp/074861396X
11. Macdonell A A. Vedic mythology. Strasbourg: Publishing House Karl J. Trubner; 1897. p 27. [Accessed 2020 May 10]. Available from: https://archive.org/details/vedicmythology00macduoft/page/n27/mode/2up
12. Monichino A. Pathological Arbitration Clauses Revisited: Gallaway Allan Cook v Carr [Internet]. USA: Wolters Kluwer; 2015; 2 (17): 97-102. [Accessed 2020 May 10]. Available from: https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Asian+Dispute+Review/17.2/ADR2015019
13. Court of Arbitration for Sport (CAS). [Internet]. Lausanne; CAS. [Accessed 2020 May 10]. Available from: https://www.tas-cas.org
12. The International Sports Federations (IFs). [Internet]. Lausanne; IOC. [Accessed 2020 May 10]. Available from: https://www.olympic.org/ioc-governance-international-sports-federations
15. The Olympic Charter. [Internet]. Lausanne; IOC. [Accessed 2020 May 10]. Available from: https://www.olympic.org/documents/olympic-charter
16. The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. [Internet]. New York Convention; 1958. [Accessed 2020 May 12]. Available from: http://www.newyorkconvention.org/english
17. Villani A, Caccialanza C. Arbitration Clauses Incorporated by Reference: An Overview of the Pragmatic Approach Developed by European Courts [Internet]. USA: Wolters Kluwer; 2015. [Accessed 2020 May 12]. Available from: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/03/03/arbitration-clauses-incorporated-by-reference-an-overview-of-the-pragmatic-approach-developed-by-european-courts/
18. Brussels Court of Appeal. [Internet]. Brussels: Hof van Beroep Brussel. [Accessed 2020 June 12]. Available from: https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/cour-dappel-de-bruxelles
19. The UNCITRAL Model Law 2006. [Internet]. Vienna: United Nation; 2006. [Accessed 2020 June 12]. Available from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf
20. FIFA [Internet]. Zurich. [Accessed 2020 June 12]. Available from: https://www.fifa.com
21. ICCA Guide to the Interpretation of the New York Convention 1958. [Internet]. ICCA; 2011. [Accessed 2020 May 13]. Available from: https://www.arbitration-icca.org/media/0/13365477041670/judges_guide_english_composite_final_revised_may_2012.pdf
22. European Convention on Human Rights. [Internet]. Rome: Council of Europe-European Court of Human Rights; 1950. [Accessed 2020 May 15]. Available from: https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
23. Charter of Fundamental Rights of the European Union. [Internet]. European Union; 2012. [Accessed 2020 May 15]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:12012P/TXT

Надійшла: 14.12.2020

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)