Ідеали і цінності олімпізму - проблеми та шляхи наукового пошуку

Автори: Іван Вржесневський, Ганна Вржесневська
Розділ: Олимпийское Образование
Видано у номері: 2021, 1
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2021.1_2


Мета. Визначити дефініції понять «ідеал» та «цінність» та розглянути перспективи і потенціал «олімпійського ідеалізму» у педагогічному контексті.
Методи. Аналітичний, системний, феноменологічний, експлікація авторських логічних схем.
Результати. Визначення сфери використання та впровадження зазначених вище понять і ризики підміни «ідеалів» ціннісним підходом викликають необхідність міждисциплінарного дискурсу. Активна пропаганда ідеалів і цінностей олімпізму апріорі не може бути досить продуктивною без визначення дефініцій таких понять, як «ідеал» і «цінність», тобто без звернення до смислового поля цих концептів. У виховній роботі з молоддю, адресатом якої є олімпійська освіта, створення позитивного ідеалу можна порівняти зі створенням основного елемента формування життєвої позиції особистості відносно перспектив власної тілесності. У представленій роботі проведено спробу аналізу місця і перспектив «ідеального» підходу в системі олімпійської освіти і сучасних соціокультурних контекстах та педагогічних конструктах. У філософсько-антропологічному контексті представлено проблемне поле та вектор наукового пошуку оптимальних освітніх орієнтирів. Концептуально обґрунтовано продуктивність розуміння олімпійського ідеалу як збірного образу і визначено передумови для його дидактичного використання. Висновки. Олімпійські ідеали та цінності мають універсальне культурне і педагогічне значення, мобілізуючи людину на самоперевершення, спонукаючи не зупинятися на досягнутому. У педагогічному контексті олімпійської освіти ідеал або ідеали є основою гуманістичної виховної традиції. Історія олімпійського руху унаочнює ідеали і цінності олімпізму як складного соціокультурного та спортивного феномену.

Література

1. Булатова М, Бубка С. Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры [The cultural heritage of Ancient Greece and the Olympic Games]. Киев: Олимпийская лит.; 2012. 408 с.
2. Булатова М, Платонов В. Олимпизм и олимпийское образование: история, современность, будуще [Olympism and the Olympic education: history, modernity, future]. Наука в олимпийском спорте. 2018; 4:4-27. DOI: 10.32652/olympic2018.4_1
3. Вржесневський І, Зоз О, Янішевський Ю. Олімпійська освіта і фізичне виховання: креативний потенціал взаємовпливу [Olympic education and physical education: the creative potential of interaction]. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Київ: Національний авіаційний університет. 2020. 1 (16): 23-29.
4. Кубертен П. де. Олімпійські мемуари [The Olympic memoirs]. Київ: Олімпійська література. 1997. 180 с.
5. Пиндар Вакхилид. Оды. Фрагменты [Bacchilides. Odes. Fragments.]. Москва: Наука. 1980. 503 с.
6. Поликарпова ГМ. Олимпийское образование и воспитание как предмет педагогического исследования [The Olympic education and education as the subject of pedagogical study] [диссерация]. Великий Новгород. 2003. 525 с.
7. Столяров ВИ. Философия спорта и телесности человека: Монография. В 2 кн. Москва: Издательство «Университетская книга». 2011. Кн. 1. Введение в мир философии спорта и телесности человека. 766 с.
8. Amour K, Dagkas S. Olympism and education: a critical review. Educational Review. 2012; 64(3):261-4.
9. Binder DL. Olympic values education: evolution of a pedagogy. Educational Review. 2012; 64(3):275-302.
10. Georgiadis K. The Implementation of Olympic Education Programs at World Level. Procedia Social and Behavioral Sciences; 2010. 41:6711-6718.
11. Kellis I. Presentation of a cultural activity of Olympic education program. In: IOA, editor. Report on the IOA`s Special Sessions and Seminars; 2000; Athens: Eptalofos S.A.; 2001. 513-6.
12. Lenk H. The essence of Olympic man: Toward an Olympic philosophy and anthropology. Physical Education. 1984. 9-15.
13. Lenk H. Towards a Philosophical Anthropology of the Olympic Athletes and/as the Achieving Being. IOA. Report of the 22nd Session. Lausanne, 1985. 163-177.
14. Lipiec, J. Filozofia olimpizmu (The Fhilosophy of Olympism). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Sportowe Sprint; 1999.
15. Makris A, Georgladis K. Athens 2004: Olympic education in Greece during the Athens 2004 Olympic Games. Olympic education: an international review. New York: Taylor & Francis. 2017: 47-59.
16. Naul R, Binder D, Rychtecky A, Culpan I, editors. Olympic education: on international sport and education. Olympizm, Olympic education and learning legacies. Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars Publishing. 2-13.
17. Pena EF, Ramago N, Cerezuela B, Gila GMP. Spain: Olympic education in Spain as a multi-facet enterprise. Olympic education: an international review. New York: Taylor & Francis. 2017: 265-80.

Надійшла: 22.01.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)