Доктрина «компетенції-компетенції» у международному спортивному арбитражі

Автори: Сем Ношадха, Жанна Кушнір
Розділ: Социология, Экономика, Менеджмент
Видано у номері: 2021, 1
Ключові слова:
Анотація:

doi: 10.32652/olympic2021.1_6


Мета. В статті автори досліджують: питання укладення арбітражної угоди між сторонами спортивних відносин як підстави для звернення щодо вирішення спортивних суперечок у міжнародний арбітражний суд; поняття доктрини «компетенції-компетенції» та її впливу на юридичну практику Канади, США, Франції і Швейцарії.
Методи. В основу роботи покладено метод «обґрунтованої теорії», що дозволяє подолати розрив між теоретичними й емпіричними дослідженнями сучасних спортивних проблем. У статті досліджуються актуальні питання міжнародного приватного права, судова практика, міжнародно-правові акти у галузі спорту, деякі судові процедури різних країн та організацій, судова практика Міжнародних спортивних арбітражних судів; закони в галузі фізичної культури і спорту та ін.
Результати. Укладення сторонами спортивних відносин арбітражної угоди є важливою умовою, що у разі виникнення спору дає право на звернення до міжнародних спортивних арбітражних судів. Юрисдикційні питання спортивного спору вирішуються відповідно до положень доктрини «компетенції-компетенції».
Висновок. Проблеми - невіддільна частина сучасного спорту, що породжує виникнення суперечок. А суперечка є невід’ємною частиною спортивних відносин. Передача спору на розгляд у міжнародний спортивний арбітраж - це юрисдикційний процес. Для звернення до міжнародного спортивного арбітражу сторонам спортивних відносин необхідно, погодивши істотні умови, укласти арбітражну угоду, розглянувши як основні принципи, що дозволяють визначити юрисдикцію вирішення спорів, доктрину «компетенції-компетенції».

Література

1. Noshadha S, Kushnir Zh. Modern sport and dispute resolution at the international arena [Internet]. Kyiv: International Scientific Journal Science in Olympic Sport; 2020. p 64-76. [Accessed 2020 October 10]. Available from: https://sportnauka.org.ua/wpcontent/uploads/nvos/articles/2020.2_7.pdf
2. Rommen HA. The natural law: A study in legal and social philosophy [Internet]. USA: Liberty Fund Inc; 1947, Reprinted 1959. [Accessed 2020 October 10]. Available from: https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/676/0017_Bk.pdf
3. Strauss L. Natural Law. International Encyclopaedia of the Social Sciences [Internet]. New York: Macmillan publication; 1968. [Accessed 2020 October 15]. Available from: https://www.issuu.com/bouvard6/docs/leo_strauss_-_on_natural_law
4. Noshadha S, Kushnir Zh. Mediation as an alternative method of resolving disputes before applying to international sports arbitration courts [Internet]. Kyiv: International Scientific Journal Science in Olympic Sport; 2020. p 76-80. [Accessed 2020 October 15]. Available from: https://sportnauka.org.ua/wp-content/uploads/nvos/articles/2020.1_7.pdf
5. Gary B Born. Introduction [Internet]. USA: Wolters Kluwer; 2009. [Accessed 2020 October 22]. Available from: https://media.wolterskluwer.com/pdfs/All/6909.pdf
6. Lo P Y. Master of One’s Own Court [Internet]. Hong Kong: Hong Kong Law Journal; 2004; 34 (1). p. 47. [Accessed 2020 October 23]. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=926719
7. Switzerland Federal Code on Private International Law. [Print]. Switzerland; 1987. Article 186. [Accessed 2020 October 27]. Available from: https://www.unine.ch/files/live/sites/florence.guillaume/files/shared/publications/pil_act_1987_as_from_1_1_2017.pdf
8. Lo P Y. Master of One’s Own Court [Internet]. Hong Kong: Hong Kong Law Journal; 2004. [Accessed 2020 October 27]. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=926719
9. UNCITRAL Model Law. [Internet]. Vienna: UN; 2006. [Accessed 2020 October 29]. Available from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/MLARB-english_revised%2006.pdf
10. Born G B. International Commercial Arbitration [Print]. USA: Kluwer Law International; 2020. p 853. [Accessed 2020 October 29]. Available from: https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/international-commercial-arbitration-third-edition/
11. UNCITRAL Model Law on ICA. [Internet]. Vienna: UN; 1994. [Accessed 2020 October 30]. Available from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/06-54671_Ebook.pdf
12. UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013). [Internet]. Vienna: UN; 2014. Article 23(1). [Accessed 2020 October 30]. Available from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf
13. Member States History of the UNCITRAL. [Internet]. Vienna: UN. [Accessed 2020 November 10]. Available from: https://uncitral.un.org/en/about/faq/mandate_composition/memberhistory
14. Noshadha S, Kushnir Zh. Arbitration agreement in sport arbitration [Internet]. Kyiv: International Scientific Journal Science in Olympic Sport; 2020. [Accessed 2020 November 10]. Available from: DOI:10.32652/olympic2020.3_7
15. The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. [Internet]. New York Convention; 1958. [Accessed 2020 November 10]. Available from: http://www.newyorkconvention.org/english
16. Decision on the Ontario Medical Association v Willis Canada Inc. [Internet]. Ontario: Supreme Court of Canada; 2020. Paragraph 47. [Accessed 2020 November 15]. Available from: https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2020/2020scc16/2020scc16.html
17. France Code of Civil Procedure. [Internet]. France; 2011. Article 1465. [Accessed 2020 November 17]. Available from: www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000023450814/
18. France Code of Civil Procedure. [Internet]. France; 2011. Article 1448. [Accessed 2020 November 18]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023450943/
19. The Federal Arbitration Act. [Internet]. USA: The 68th United States Congress; 1925. [Accessed 2020 November 19]. Available from: https://sccinstitute.com/media/37104/the-federal-arbitration-act-usa.pdf
20. First option of Chicago, Inc. vs Kaplan: Arbitrating the Question of Arbitrability U.S Supreme Court. [Internet]. USA: International Arbitration. 1995. [Accessed 2020 November 23]. Available from: https://www.international-arbitration-attorney. com/first-options-chicago-inc-v-kaplan/
21. Code of Sports-related Arbitration (Code de l’arbitrage en matière de sport). [Internet]. Lausanne: Court of Arbitration for Sport. 2019. [Accessed 2020 November 23]. Available from: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_ Code_2020__EN_.pdf
22. Award of the Arbitration CAS 2017/A/5065 Jacksen Ferreira Tiago v. Football Association of Penang & Football Association of Malaysia (FAM). [Internet]. Lausanne: Court of Arbitration for Sport. 2017. [Accessed 2020 November 23]. Available from: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5065.pdf
23. The CAS Procedural Rules: General Provisions. [Internet]. Lausanne: Court of Arbitration for Sport. [Accessed 2020 November 24]. Available from: https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html
24. Switzerland Federal Statute on Private International Law. [Print]. Switzerland. [Accessed 2020 November 25]. Available from: https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf
25. International Arbitration Act. [Internet]. Australia; 1974. Article 16.1. [Accessed 2020 November 25]. Available from: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00439
26. Arbitration Act. [Internet]. New Zealand; 1996. Schedule 1, Article 16. [Accessed 2020 November 30]. Available from: https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0099/latest/DLM405711.html
27. The Swedish Arbitration Act. [Internet]. Sweden; 1999. Article 2. [Accessed 2020 November 30]. Available from: https://sccinstitute.com/media/37089/the-swedish-arbitration-act.pdf

Надійшла: 09.03.2021

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)