Витоки олімпійської ідеї на прaукраїнських землях

Автори: Марія Булатова, Валентина Єрмолова
Розділ: История
Видано у номері: 2021, 2
Ключові слова:
Анотація:
Розглянуто зародження олімпійських ідей на праукраїнських землях, починаючи з часів грецької колонізації Північного Причорномор’я у VII-V ст. до н. е. та до кінця ХІХ - початку ХХ ст., коли відроджувалися сучасні Олімпійські ігри. Згадано видатних українських діячів, які зробили значний внесок у розвиток фізичної культури та створення вітчизняної системи фізичного виховання й олімпійського спорту.
Мета. Дослідити джерела олімпійської ідеї на праукраїнських землях.
Методи. Аналіз спеціальної літератури, документальних матеріалів, матеріалів мережі Інтернет, історико-логічний аналіз.
Результати. Грецька колонізація земель Північного Причорномор’я у VII-V ст. до н. е. привела до створення грецьких міст-полісів, найбільшими серед яких були Ольвія, Херсонес, Керкінітіда (нині Євпаторія), Пантікапей (нині Керч) та ін. Антична культура, яку принесли в Північне Причорномор’я грецькі переселенці, справила великий вплив на духовний світ і соціально-економічний розвиток місцевого населення. Дотримуючись традицій Стародавньої Греції, переселенці започаткували у містах-полісах Північного Причорномор’я змагання, подібні тим, що проводилися в метрополії. До таких ігор належали Ахіллеї (на честь героя Ахілла), Гермеї (на честь бога Гермеса), Гераклеї (на честь героя Геракла) та інші. Легендарна епоха Північного Причорномор’я інтегрувалася в генетичний код наступних поколінь, трансформувалася в живу історичну традицію українського народу. Продовження цих традицій простежується у системі виховання, яку використовували в Запорозькій Січі та яка формувала базові риси особистості шляхом впливу досвіду минулих поколінь, а також засобів народної фізичної культури та військової підготовки. У другій половині ХІХ ст. активізувалася діяльність справжніх ентузіастів тілесного виховання і спорту, що мала на меті створення сучасного олімпійського руху. Проаналізовано внесок видатного теоретика і практика фізичного виховання, одного з перших членів Міжнародного олімпійського комітету генерала Олексія Бутовського у розвиток олімпійської ідеї в країні. Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. олімпійські ідеї поширюються світом і знаходять прихильників та популяризаторів на українських землях. Серед видатних постатей українського народу на особливу увагу заслуговують такі громадські діячі, як Олексій Бутовський, Іван Боберський, Євген Гарнич-Гарницький, Валентин Крамаренко та багато інших, які зробили значний внесок у розвиток фізичної культури та створення вітчизняної системи фізичного виховання й олімпійського спорту.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)