Сучасні технології оцінювання щільності кісткової тканини у спортсменів: діагностична цінність функціональних і лабораторних критеріїв

Автори: Лариса Гуніна, Ірина Рибіна
Розділ: Медицина И Биология
Видано у номері: 2021, 2
Ключові слова:
Анотація:

Мета. Формування уявлень про можливості сучасних діагностичних технологій у профілактиці та виявленні змін щільності кісткової тканини.
Методи. Аналіз і синтез результатів з досліджуваного питання, які є у світовій літературі, а також даних мережі Інтернет.
Результати. На основі аналізу даних літератури сформовано сучасні уявлення про роль порушень щільності кісткової тканини в погіршенні ефективності тренувального процесу, стані здоров’я спортсменів та підвищенні ризику травматизму. Показано залежність частоти і вираженості зазначених порушень у представників різних видів спорту, що дозволяє виділити цільові групи ризику. Представлено дані щодо інформативності різних методів обстеження спортсменів з ознаками порушення структури кісткової тканини, включаючи сучасні функціональні та лабораторні технології. Описано сформований авторами поетапний триступеневий алгоритм обстеження спортсменів за наявності остеопенії та остеопорозу із зазначенням основних критеріїв вивчення факторів обміну в кістковій тканині і системних регуляторів цього процесу на рівні організму. Висновки. Таким чином, спортсмени з факторами ризику формування порушень щільності кісткової тканини повинні перебувати на особливому обліку в системі спортивної медицини і регулярно проходити відповідні комплексні клініко-інструментальні та лабораторні обстеження. При цьому результати лабораторного дослідження мають особливу цінність, оскільки допомагають виявити негативні зміни в кістковій тканині на доклінічному етапі (тобто до появи скарг у спортсменів) і таким чином запобігти розвитку та прогресуванню остеопорозу, а також опосередковано сприяють зниженню частоти спонтанних порушень цілісності кісток і переломів внаслідок травм, які досить часто призводять до передчасного завершення спортивної кар’єри.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)