Питання фізіології юнацького спорту в контексті вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність

Автори: Мусій Горкін
Розділ: Из Истории Украинской Науки
Видано у номері: 2021, 3
Ключові слова:
Анотація:

Горкин М. Вопросы физиологии юношеского спорта в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Наука в олимпийском спорте. 2021;3:43-48. DOI:10.32652/olympic2021.3_6

Редакція журналу «Наука в олимпийском спорте» продовжує публікацію статей видатних вчених, які вплинули на розвиток української та світової спортивної науки. У рубриці «З історії української науки» представлено статтю відомого українського фахівця у галузі фізіології, доктора медичних наук – Михайла (Мусія) Яковича Горкіна. Ця стаття написана на основі доповіді на розширеному Пленумі Науково-методичної ради Комітету у справах фізичної культури та спорту при Раді Міністрів УРСР, зробленої 15 липня 1951 р. в м. Києві. Вчений аналізує стан теорії та практики організації процесу навчання і тренування юних спортсменів. Автор розглядає актуальні питання фізіології юнацького спорту у світлі вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність. У статті всебічно проаналізовано типи вищої нервової діяльності, які слід враховувати під час навчання дітей: лабільний, інерційний, гальмівний та збудливий. Погляди М. Горкіна мають теоретичну і практичну значущість у сучасних умовах розвитку спорту і можуть стати корисними для широкого кола фахівців, які працюють у сфері спорту та суміжних дисциплін, а також багаторічної підготовки спортсменів.

Література
1. Иванов СМ. Сердце подростка и спорт. Теория и практика физической культуры. 1950;6.
2. Калинин МЙ. О коммунистическом воспитании; 1948. С. 29.
3. Озолин НГ. Тренировка легкоатлета. Москва–Ленинград; 1949. С. 25.
4. Павлов ИП. Полное собр. трудов. Т. III. С. 554
5. Горкин МЯ. Вопросы физиологии юношеского спорта в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Теория и практика физической культуры, 1951;8:578-84.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)