Класифікація вправ для загального розвитку як ефективного засобу різнобічної рухової підготовки у спорті

Автори: Валентина Сосіна
Розділ: Спортивная Подготовка
Видано у номері: 2021, 2
Ключові слова:
Анотація:
Наведено класифікації вправ для загального розвитку за методикою проведення (різновиди вихідного положення, спосіб організації групи, розміщення, методи та форми проведення, використання предметів чи обладнання, середовище проведення, спосіб підрахунку), переважним розвитком фізичних і рухових здібностей (сила, гнучкість, витривалість, швидкість, спритність і координаційні здібності), спрямованістю (освітньо-розвиваюча, оздоровча, лікувально-профілактична, прикладна) тощо.
Мета. На основі аналізу літератури класифікувати вправи загального розвитку як ефективний засіб різнобічної рухової підготовки спортсменів.
Методи. Аналіз і синтез науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет; структурно-функціональний аналіз; моделювання.
Результати. Розроблено класифікації вправ загального розвитку, що дає змогу добирати і доцільно використовувати ефективні засоби для вирішення конкретних педагогічних завдань. Класифікації, які були складені за різними ознаками (анатомо-фізіологічною, формою та способом виконання рухів, методикою проведення, переважним розвитком фізичних і рухових здібностей, спрямованістю використання), є об’єктивною вимогою практики. Висновки. Різнобічна рухова підготовка є фундаментом для подальшого прогресування спортсменів, де вправи загального розвитку широко використовуються на всіх етапах багаторічного спортивного удосконалення. Вправи загального розвитку було класифіковано за різними ознаками, що допоможе обирати найефективніші з них залежно від підготовленості спортсменів та поставлених завдань навчально-тренувального процесу.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)