Історичний огляд фундаментальних досліджень та прикладних розробок у сфері фізичної культури

Автори: Людмила Іващенко
Розділ: Спорт Для Всех
Видано у номері: 2021, 2
Ключові слова:
Анотація:
Стаття являє собою всебічний історичний огляд різноманітних фундаментальних і прикладних досліджень (з ХІХ ст. до наших днів), що проводилися в нашій країні, у сфері медичних та суміжних проблем фізичної культури і фізичного виховання, здорового способу життя та рухової активності з аналізом їх позитивних і негативних аспектів (як об’єктивних, так і суб’єктивних). Багато відомих вітчизняних вчених - медиків та біологів - зробили значний вклад у розвиток не тільки лікувальної, а й профілактичної медицини та всіляко популяризували здоровий спосіб життя як один із найважливіших засобів запобігання хворобам, зміцнення здоров’я та досягнення активного довголіття. Їх творча спадщина є надійним фундаментом для подальшого розвитку досліджень з медичних та суміжних аспектів фізичної культури і фізичного виховання, рухової активності та здорового способу життя, підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері лікувально-профілактичної медицини, які повинні знати весь комплекс медичних, соціальних, психологічних та інших проблем здорового способу життя, профілактики захворювань, усунення факторів ризику, діагностики і реабілітації.

Онлайн версия журнала "Наука в олимпийском спорте""

2021, 4
2021, 4
Crossref Member WorldCat Index Copernicus Ulrichs Академия Google Бібліотека Вернадського Наукова періодика України (УРАН)